DESPRE NOI

Societatea Civila Profesionala cu Răspundere Limitata LICEV GRUP S.P.R.L.. a fost înfiinţata la 01.01.2007 prin reorganizarea S.C. LICEV GRUP S.R.L.

S.C. LICEV GRUP  S.R.L. a fost înregistrată la UNPRL filiala Caraş-Severin şi a avut obiect de activitate principal: activitatea de consultanţă pentru afaceri si management (inclusiv desfăşurarea activităţii de reorganizare si/sau lichidare, precum şi  acordarea de consultanţă economico-financiară conform O.G. nr 79/1999) –cod CAEN 7414.

In prezent S.C.P. LICEV GRUP S.P.R.L. este înregistrată în Registrul Formelor de Organizare  sub nr. RFO II 0227/2006 –  şi îşi desfăşoară activitatea în JUDEŢUL CARAŞ- SEVERIN

Sediu  : str. Horea, Bl.A2 , parter , Reşiţa, judeţul Caraş -Severin, CP.320060

Dl Onete Bogdan asociat coordonator  de profesie economist membru U.N.P.I.R,  este evaluator de bunuri mobile, imobile si întreprinderi (membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România – ANEVAR) si expert contabil , membru C.E.C.C.A.R .

Din echipa de lucru mai fac parte:

                 Dna  Vlad Jeanina – practician in insolventa

                Dna Mocan Cristina – consilier juridic