Licitatie publica deşeu material lemnos

“Subscrisa S.C. DIM-NAŞKY S.R.L.– în procedura simplificata, cu sediul în loc. sat Măru, com. Zăvoi, nr. 165 jud. Caraş-Severin, vă face cunoscut faptul ca in data de 18.06.2019 ora 12,00 va avea loc la sediul lichidatorului judiciar LICEV GRUP SPRL din Resita, str. Horea bl.A2, parter, licitatia publica cu strigare privind vânzarea bunurilor mobile : reziduri material lemnos (rumeguş brad, rumegus duglas, rumegus molid, rumeguş cer, lăturoaie brad, lăturoaie duglas, lăturoaie molid) la preţul de 244 euro + TVA reprezentand 100 % din preţul de evaluare; In cazul in care bunurile scoase la licitatie nu se vând la data stabilită următoarele licitaţii vor avea loc în data de 25.06.2019,02.07.2019, 09.07.2019,16.07.2019 ora 12,00 la sediul lichidatorului judiciar, la acelasi preţ. Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar la valoarea de 50 lei +TVA pentru fiecare bun. Inscrierea la licitaţie si achizitionarea caietului de sarcini se poate face in fiecare zi de luni pana vineri cu cel puţin o zi inainte de data la care are loc licitaţia. Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din pretul de pornire al licitatiei. Prezenta constituie somatie pentru toti cei care pretind vreun drept aspra bunurilor scose la licitatie , sunt obligati sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vanzare. Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0255/212940 sau la sediul lichidatorului judiciar. ”