Spații Industriale Caransebeș – str. Șesu Roșu

      Subscrisa S.C. Silva Internațional S.A. – în faliment, cu sediul in localit. Caransebeș, str. Șesul Roșu, nr. 1, jud. Caraș-Severin, Nr. Reg. Com. J11/390/1994, CUI RO 5557801 face cunoscut faptul că în data de 23.03.2021, ora 12 va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Reșița, str. Horea bl.A2, parter, jud. Caraș-Severin, licitația publică cu strigare privind vânzarea  următoarelor bunuri imobile :

1. Spații industriale, situate în localitatea Caransebeș, str. Șesu Roșu, nr.1, jud. Caraș -Severin compuse din:

  • 3 hale de producție
  • 3 cladiri administrative
  • Teren 14.379 mp. Pretul de pornire al licitatiei este de 178.815 euro. Vânzare în bloc.

Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul  lichidatorului judiciar la valoarea de 500 lei (plus TVA). Taxa de participare la licitație este de 500 lei (plus TVA). Data limită de  cumpărare a caietului de sarcini și înscrierea la licitație este cu o zi înainte de data licitației.

 Garanția de participare la licitație este de 10% din prețul de pornire al licitației.

În cazul în care bunurile nu vor fi valorificate la data de 23.03.2021, următoarele licitații vor avea loc în zilele: 06.04.2021, 20.04.2021, 06.05.2021.  

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0255/212940 sau la sediul lichidatorului judiciar.