Selecţie evaluator bunuri mobile

 S.C. TICĂ-BĂLTEAN S.R.L.

Prin  LICEV GRUP S.P.R.L                                                  Dosar nr.648/115/2023

Resita, str. Horea, bl. A2, parter                                                         Judecator sindic

Nr.inregistrare U.N.P.I.R RFO II 0227/2006                                     Roiescu Claudia

Tel/Fax 0255/212940

e-mail licevgrup@gmail.com

NR. 1042/20.09.2023

Societate in faliment,  in bankruptcy, en faillite

Subscrisa LICEV GRUP S.P.R.L., cu sediul in Resita, str. Horea, bl. 2A, parter, jud. Caras-Severin, Nr. inregistrare U.N.P.I.R. RFO II 0227/2006, lichidator judiciar numit in Dosarul nr.  648/115/2023, aflat pe rolul Tribunalului Caraş-Severin, în cauza privind debitoarea SC Tica-Baltean SRL – în procedura simplificata, cu sediul in Dognecea, bl. B, sc. 1, et. 1, ap. 6,Jud. Caraș-Severin, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J11/608/2012, CUI 31010616,  formulăm

CERERE DE OFERTA DE PREŢ PENTRU SERVICII EVALUARE A ACTIVELOR DIN PATRIMONIUL DEBITORULUI.

Bunurile din patrimoniul debitorului supuse evaluării in vederea valorificării in procedura insolvenţei reglementata de Legea nr. 85/2014  sunt

Nr. crt.Denumire bunuri inventariateCantitate
1Autoturism PEUGOT PARTNER CS02SAT (2004)1
2.Autoturism  LAND ROVER FREELANDER CS01SAT (2001)            1

Termenul până la care se pot depune ofertele de preţ este 10.10.2023 ora 16,00 la sediul lichidatorului judiciar Licev Grup SPRL, prin e-mail sau fax.

Vă multumim

S.C. TICĂ-BĂLTEAN S.R.L

Prin lichidator judiciar

LICEV GRUP S.P.R.L.                                                                                                                

  ec. ONETE  BOGDAN