Proprietate industrială – Teren şi clădiri industriale – Caransebeş – debitor Silva International SA

ANUNT

“ Subscrisa  S.C. Silva Internațional S.A . – în faliment, cu sediul in loc. Caransebeș, str. Șesu Roșu, nr. 1, jud. Caras-Severin, prin lichidator judiciar LICEV GRUP S.P.R.L. numit de Tribunalul Caraș-Severin în Dosar nr. 2263/115/2010, va facem cunoscut faptul că în data de 18.07.2023, ora 11,00 va avea loc la sediul lichidatorului judiciar  din Reșița, str. Horea, bl. A2, parter, jud. Caras-Severin, licitația publică cu strigare privind vânzarea următorului bun :

  1. Incinta industrială Teren şi clădiri industriale, situate în Caransebeş, Calea Vârşeţului, jud. Caraş-Severin, intabulate în CF nr. 31042 Caransebeş, CF31042-C1-U2 Caransebeş, 31042-C1-U3 Caransebeş şi 31042 C1-U1 Caransebeş, CF nr. 32468 Caransebeş, CF nr. 33508 Caransebeş, şi CF nr. 32198 Caransebeş pornind de la preţul de 241.416 euro, reprezentând 60 % din valoarea de evaluare.

In cazul in care bunul scos la licitaţie nu se vinde la data stabilită,  următoarea licitaţie va avea loc în data de 08.08.2023, la aceeaşi oră, la sediul lichidatorului judiciar, la acelasi pret. Caietul de sarcini se poate achiziţiona de la sediul  lichidatorului judiciar la pretul de 2.000 lei+TVA. Inscrierea la licitaţie si achizitionarea caietului de sarcini se poate face in fiecare zi de luni pana vineri cu exceptia zilei in care are loc licitaţia. 

Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din pretul de pornire al licitatiei. Prezenta constituie somatie pentru toti cei care pretind vreun drept aspra bunurilor scose la licitatie, sunt obligati sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru licitaţie. 

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0255/212940, e-mail licevgrup@gmail.com sau la sediul lichidatorului judiciar. ”