Licitatii publice Teren Băile Herculane debitor Metpet SRL

Subscrisa S.C. MET PET S.R.L. – in procedura simplificata a insolventei, cu sediul  social în Baile-Herculane, str. Trandafirilor, nr. 13, bl. 40, sc. B, et. 2, ap. 9, jud. Caraş-Severin, Număr de ordine în Registrul Comerţului J11/929/2004, CUI 16972315, vă face cunoscut faptul ca in data de 14.12.2021 ora 12,00 va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Resita, str. Horea bl.A2, parter, licitatia publica cu strigare privind vanzarea urmatorului bun imobil apartinand debitoarei :

Bunuri imobile :

–  teren cota de 8/24 din suprafata totala de 6.474 mp din CF nr. 32306 Baile Herculane, detinut in coproprietate de SC MET PET SRL si d-na Pilsan Ileana cota 16/24, la pretul de 32.367 euro, reprezentând 100% din Raportul de evaluare;

In cazul in care bunurile scoase la licitatie nu se vând la data stabilită din 14.12.2021, urmatoarele licitatii vor avea loc in data de: 11.01.2022, 25.01.2022, 08.02.2022, 22.02.2022, 09.03.2022, 23.03.2021, ora 12,00 la sediul lichidatorului judiciar, la acelasi pret. Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul  lichidatorului judiciar la valoarea de 500 lei + TVA pentru bunul imobil. Inscrierea la licitaţie si achizitionarea caietului de sarcini se poate face in fiecare zi de luni pana vineri cu exceptia zilei in care are loc licitaţia.  

Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din pretul de pornire al licitatiei.

Prezenta constituie somatie pentru toti cei care pretind vreun drept aspra bunurilor scoase la licitatie, sunt obligati sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vanzare.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0255/212940 sau la sediul lichidatorului judiciar. ”