Licitaţii publice Hală cu teren în Tigăneşti, Caransebeş – debitor SC Hristogama Serv SRL

Subscrisa  S.C. HRISTOGAMMA SERV S.R.L. în faliment, prin lichidator judiciar Licev Grup SPRL,  vă face cunoscut faptul că în data de 12.08.2020, ora 11, va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Reșița, str. Horea bl.A2, parter, licitația publică cu strigare privind vânzarea imobilului aparținând debitoarei, respectiv Hală cu teren, situat în localitatea Caransebeș, Ţigăneşti, la prețul de 38.582 euro + TVA  (daca e cazul).

 În cazul în care imobilul scos la licitație nu se vinde, licitaţia se va relua in aceleaşi condiţii : .19.08.2020, 26.08.2020, 02.09.2020 şi 09.09.2020, la aceeaşi ora.

Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul  lichidatorului judiciar la valoarea de 300 lei. Data limită de  cumpărare a caietului de sacini și încrierea la licitație este cu o zi înainte de data licitației. Garanția de participare la licitație este de 10% din prețul de pornire al licitației.

Informații suplimentare : telefon 0255/212940 sau la sediul lichidatorului judiciar. ”