Licitatii publice BUNURI IMOBILE la Silva International SA – Caransebes

Subscrisa  S.C. Silva Internațional S.A . – în faliment, cu sediul in loc. Caransebeș, str. Șesu Roșu, nr. 1, jud. Caras-Severin, prin lichidator judiciar LICEV GRUP S.P.R.L. numit de Tribunalul Caraș-Severin în Dosar nr. 2263/115/2010, va facem cunoscut faptul că în data de 17.10.2023, ora 13,00 va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Reșița, str. Horea, bl. A2, parter, jud. Caras-Severin, licitația publică cu strigare privind vânzarea următoarelor bunuri :

  1. Teren intravilan în suprafaţă de 6.310 mp, situat în Caransebeş, Calea Vârşeţului, jud. Caraş-Severin, intabulat în CF nr. 33512 Caransebeş, nr. top. 4689/2/1/1/3/3 pornind de la preţul de 48.587 euro, reprezentând 55% din valoarea de evaluare.

Caietul de sarcini pentru Teren intravilan în suprafaţă de 6.310 mp se poate achiziţiona de la sediul  lichidatorului judiciar la pretul de 1.000 lei+TVA.

2. Teren Arabil în suprafaţă de 2.878 mp, situat în Caransebeş, Calea Vârşeţului, jud. Caraş-Severin, intabulat în CF nr. 32447 Caransebeş, nr. top. 4689/1/2/2  pornind de la preţul de 7.915 euro, reprezentând 55 % din valoarea de evaluare.

3. Teren şi clădire poartă situată în Caransebeş, Calea Vârşeţului, jud. Caraş-Severin, intabulat în CF nr. 33511 Caransebeş,  CF nr. 33513 Caransebeş şi CF nr. 33514 Caransebeş  pornind de la preţul de 12.260 euro, reprezentând 55 % din valoarea de evaluare.

Caietul de sarcini pentru Teren Arabil în suprafaţă de 2.878 mp este de 500 lei + TVA iar pentru Proprietate Imobiliară caietul de sarcini este de 500 lei + TVA si se pot achiziţiona de la sediul lichidatorului judiciar.

  • Incinta industrială Teren şi clădiri industriale, situate în Caransebeş, Calea Vârşeţului, jud. Caraş-Severin, intabulate în CF nr. 31042 Caransebeş, CF31042-C1-U2 Caransebeş, 31042-C1-U3 Caransebeş şi 31042 C1-U1 Caransebeş, CF nr. 32468 Caransebeş, CF nr. 33508 Caransebeş, şi CF nr. 32198 Caransebeş pornind de la preţul de 221.298 euro, reprezentând 55 % din valoarea de evaluare.

 Caietul de sarcini pentru Incinta industrială Teren şi clădiri industriale se poate achiziţiona de la sediul  lichidatorului judiciar la pretul de 2.000 lei+TVA.

Inscrierea la licitaţie si achizitionarea caietelor de sarcini se poate face in fiecare zi de luni pana vineri cu exceptia zilei in care are loc licitaţia. 

In cazul in care bunurile de mai sus, scoase la licitaţie, nu se vind la data stabilită,  următoarea licitaţie va avea loc în data de 31.10.2023, la aceeaşi oră, la sediul lichidatorului judiciar, la acelasi pret stabilit, pentru fiecare bun in parte.

Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din pretul de pornire al licitatiei. Prezenta constituie somatie pentru toti cei care pretind vreun drept aspra bunurilor scose la licitatie, sunt obligati sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru licitaţie. 

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0255/212940, e-mail licevgrup@gmail.com sau la sediul lichidatorului judiciar. ”