Licitaţie -Teren si clădiri in loc.Naidăş – SC Forest Crist SRL

Subscrisa S.C. FOREST CRIST S.R.L.– in faliment, cu sediul in Reșița, str. Feroviarului, nr. 8A, ap.2, jud. Caraş-Severin, Număr de ordine în Registrul Comerţului J11/232/2000, CUI 13298228  , vă face cunoscut faptul ca in data de 30.08.2022 ora 12,00 va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Resita, str. Horea, bl.A2, parter, licitatia publica cu strigare privind vânzarea următorului bun imobil aparţinând debitoarei :

  • Clădiri şi teren in suprafaţă de 2.482 mp, Cf nr. 31555 Naidăş nr cad 31555 situate in loc. Naidas, jud. Caras-Severin la preţul de 19.620 euro+TVA, reprezentând 90 % din preţul de evaluare;

In cazul in care bunurile scoase la licitatie nu se vând la data stabilită, urmatoarele licitatii vor avea loc in data de 13.09.2022, 27.09.2022, 11.10.2022, 25.10.2022 si 08.11.2022, ora 12 la sediul lichidatorului judiciar, la acelasi pret. Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul  lichidatorului judiciar la pretul  de 500 lei+TVA. Inscrierea la licitaţie si achizitionarea caietului de sarcini se poate face in fiecare zi de luni pana vineri cu exceptia zilei in care are loc licitaţia. 

Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din pretul de pornire al licitatiei.

Prezenta constituie somatie pentru toti cei care pretind vreun drept aspra bunurilor scose la licitatie, sunt obligati sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vanzare.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0255/212940 sau la sediul lichidatorului judiciar. ”