Licitatie teren in Băile Herculane

Subscrisa S.C. MET PET S.R.L. – in procedura simplificata a insolventei, cu sediul  în Baile-Herculane, str. Trandafirilor, nr. 13, bl. 40, sc. B, et. 2, ap. 9, jud. Caraş-Severin, Număr de ordine în Registrul Comerţului J11/929/2004, CUI 16972315, vă face cunoscut faptul ca in data de 31.01.2023 ora 13,00 va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Resita, str. Horea bl.A2, parter, licitatia publica cu strigare privind vanzarea urmatorului bun imobil apartinand debitoarei :

–  teren cota de 8/24 din suprafata totala de 6.474 mp din CF nr. 32306 Baile Herculane situat în Băile Herculane, deţinut in coproprietate de SC MET PET SRL si d-na Pilsan Ileana cota 16/24, la preţul de 16.184 euro, reprezentând 50 % din Raportul de evaluare;

In cazul in care bunul scos la licitaţie nu se valorifică, urmatoarele licitatii vor avea loc astfel  14.02.2023, 28.02.2023,  14.03.2023, 28.03.2023, 11.04.2023 şi 25.04.2023 ora 13,00 la sediul lichidatorului judiciar, la acelasi pret. Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul  lichidatorului judiciar la preţul de 3000 lei + TVA, iar taxa de participare la licitaţie este de 2000 lei+TVA. Inscrierea la licitaţie si achizitionarea caietului de sarcini se poate face in fiecare zi de luni pana vineri cu exceptia zilei in care are loc licitaţia.  Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din pretul de pornire al licitatiei.

Prezenta constituie somatie pentru toti cei care pretind vreun drept aspra bunurilor scoase la licitatie, sunt obligati sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vanzare.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0255/212940, email licevgrup@gmail.com sau la sediul lichidatorului judiciar. ”