Imobile SC Silva International SA Caransebes

      Subscrisa S.C. Silva Internațional S.A. – în faliment, cu sediul in localit. Caransebeș, str. Șesul Roșu, nr. 1, jud. Caraș-Severin, Nr. Reg. Com. J11/390/1994, CUI RO 5557801 face cunoscut faptul că în data de 25.03.2020, ora 12 va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Reșița, str. Horea bl.A2, parter, jud. Caraș-Severin, licitația publică cu strigare privind vânzarea  următoarelor bunuri imobile :

1. Spații industriale, situate în localitatea Caransebeș, str. Șesu Roșu, nr.1, jud. Caraș -Severin compuse din:

  • 3 hale de producție
  • 3 cladiri administrative
  • Teren 14.379 mp. Pretul de pornire al licitatiei este de 193.716 euro. Vânzare în bloc.

2. Proprietate industriala, situata in localitatea Caransebes, zona Valea Cenchii, jud. Caraș-Severin, compusa din

– hala – fost depozit fructe capacitate 5.500 tone

– teren – 13.345 mp. Pretul de pornire al licitatiei este de 113.023 euro. Vânzare în bloc.

Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul  lichidatorului judiciar la valoarea de 500 lei (plus TVA), pentru fiecare imobil in parte. Taxa de participare la licitație este de 500 lei (plus TVA), pentru fiecare imobil în parte. Data limită de  cumpărare a caietului de sarcini și înscrierea la licitație este cu o zi înainte de data licitației.

 Garanția de participare la licitație este de 10% din prețul de pornire al licitației, pentru fiecare imobil licitat.

În cazul în care bunurile nu vor fi valorificate la data de 25.03.2020, următoarea licitație va avea loc în ziua de 16.04.2020,  ora 12.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0255/212940 sau la sediul lichidatorului judiciar.