Licitatie teren in Băile Herculane

Subscrisa S.C. MET PET S.R.L. – in procedura simplificata a insolventei, cu sediul  în Baile-Herculane, str. Trandafirilor, nr. 13, bl. 40, sc. B, et. 2, ap. 9, jud. Caraş-Severin, Număr de ordine în Registrul Comerţului J11/929/2004, CUI 16972315, vă face cunoscut faptul ca in data de 31.01.2023 ora 13,00 va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Resita, str. Horea bl.A2, parter, licitatia publica cu strigare privind vanzarea urmatorului bun imobil apartinand debitoarei :

–  teren cota de 8/24 din suprafata totala de 6.474 mp din CF nr. 32306 Baile Herculane situat în Băile Herculane, deţinut in coproprietate de SC MET PET SRL si d-na Pilsan Ileana cota 16/24, la preţul de 16.184 euro, reprezentând 50 % din Raportul de evaluare;

In cazul in care bunul scos la licitaţie nu se valorifică, urmatoarele licitatii vor avea loc astfel  14.02.2023, 28.02.2023,  14.03.2023, 28.03.2023, 11.04.2023 şi 25.04.2023 ora 13,00 la sediul lichidatorului judiciar, la acelasi pret. Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul  lichidatorului judiciar la preţul de 3000 lei + TVA, iar taxa de participare la licitaţie este de 2000 lei+TVA. Inscrierea la licitaţie si achizitionarea caietului de sarcini se poate face in fiecare zi de luni pana vineri cu exceptia zilei in care are loc licitaţia.  Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din pretul de pornire al licitatiei.

Prezenta constituie somatie pentru toti cei care pretind vreun drept aspra bunurilor scoase la licitatie, sunt obligati sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vanzare.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0255/212940, email licevgrup@gmail.com sau la sediul lichidatorului judiciar. ”

Licitaţie teren intravilan in Bocşa, jud Caraş-Severin debitor Jeans Est SRL

    “Subscrisa S.C. JEANS EST S.R.L. – in procedura generala a falimentului, cu sediul  în Bocsa, str. Binisului, km. 3 jud. Caraş-Severin, Număr de ordine în registrul comerţului  J11/288/1999, CUI RO 12192473, prin lichidator judiciar LICEV GRUP SPRL vă face cunoscut faptul ca in data de   27.01.2023  ora 10,00 va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Resita, str. Horea bl.A2, parter, licitatia publica cu strigare privind vânzarea imobilului:  

–   Teren intravilan în suprafaţă de 5.800 mp – Arabil în Ibrilonţ, situat în Bocşa, jud. Caraş-Severin înscris în CF nr. 31015 Bocşa nr. cad 31015 la preţul de 24.385 euro +TVA reprezentând 100 % din preţul de evaluare,

In cazul in care bunul scos la licitaţie nu se vinde la data stabilită, urmatoarele licitaţii vor avea loc în data de  10.02.2023, 24.02.2023, 10.03.2023, 24.03.2023, 07.04.2023 şi 21.04.2023 ora 10,00 la sediul lichidatorului judiciar, la acelasi pret. Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul  lichidatorului judiciar la preţul de 1.000 lei + TVA. Inscrierea la licitaţie si achizitionarea caietului de sarcini se poate face in fiecare zi de luni pana vineri între orele 09-16 cu exceptia zilei in care are loc licitaţia. Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din pretul de pornire al licitatiei.

Prezenta constituie somatie pentru toti cei care pretind vreun drept aspra bunurilor scose la licitatie, sunt obligati sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vanzare.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0255/212940, e-mail licevgrup@gmail.com  sau la sediul lichidatorului judiciar. ”

Licitatie bunuri imobile SC Forest Crist SRL in loc. Naidăş, jud Caraş-Severin

Subscrisa S.C. FOREST CRIST S.R.L.– in faliment, cu sediul in Reșița, str. Feroviarului, nr. 8A, ap.2, jud. Caraş-Severin, Număr de ordine în Registrul Comerţului J11/232/2000, CUI 13298228  , vă face cunoscut faptul ca in data de  26.01.2023 ora 12,00 va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Resita, str. Horea, bl.A2, parter, licitatia publica cu strigare privind vânzarea următorului bun imobil aparţinând debitoarei :

  • Clădiri şi teren in suprafaţă de 2.482 mp, CF nr. 31555 Naidăş nr cad 31555 situate in loc. Naidas, jud. Caras-Severin la preţul de 17.440 euro+TVA, reprezentând 80 % din preţul de evaluare;

In cazul in care bunurile scoase la licitatie nu se vând la data stabilită, urmatoarele licitatii vor avea loc in data de 10.02.2023,  24.02.2023,  10.03.2023, 24.03.2023, 11.04.2023 şi 21.04.2023 , ora 12,00 la sediul lichidatorului judiciar, la acelasi pret. Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul  lichidatorului judiciar la pretul  de 500 lei+TVA. Inscrierea la licitaţie si achizitionarea caietului de sarcini se poate face in fiecare zi de luni pana vineri cu exceptia zilei in care are loc licitaţia. 

Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din pretul de pornire al licitatiei.

Prezenta constituie somatie pentru toti cei care pretind vreun drept aspra bunurilor scose la licitatie, sunt obligati sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vanzare.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0255/212940 sau la sediul lichidatorului judiciar. ”

Licitaţii publice 3 autoutilitare la debitorul Aximar Prodcom SRL

„Subscrisa  SC Aximar Prodcom SRL – în faliment, cu sediul în localit. Reșița, str. Spitalului, nr. 40, jud. Caraș-Severin, Nr. Reg. Com. J11/333/1994, CUI 5557470, jud. Caras-Severin,  prin lichidator judiciar LICEV GRUP S.P.R.L., va facem cunoscut faptul că în data de  19.12.2022, ora 13,00 va avea loc la sediul lichidatorului judiciar  din Reșița, str. Horea, bl. A2, parter, jud. Caras-Severin, licitația publică cu strigare privind vânzarea următoarelor bunuri:

1.Autoutilitară  Renault Kangoo (2007, motorină) –1.950 euro + TVA, reprezentând 65% din prețul stabilit prin raportul de evaluare

2.Autoutilitară  Renault Kangoo, (2007, motorină) –2.275 euro+TVA, reprezentând 65% din prețul stabilit prin raportul de evaluare

3.Autoutilitară Citroen Jumpy, (2007, motorină) –3.835 euro+TVA, reprezentând 65% din prețul stabilit prin raportul de evaluare

Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul lichidatorului judiciar la preţul de 50 lei (plus TVA), pentru fiecare bun. Data limită de cumpărare a caietului de sarcini și înscrierea la licitație este cu o zi înainte de data licitației. Garanția de participare la licitație este de 10% din prețul de pornire al licitației, pentru fiecare bun mobil licitat.

 În cazul în care bunurile nu vor fi valorificate următoarele licitații vor avea loc astfel: 10.01.2023, 17.01.2023, 25.01.2023, 01.02.2023, 08.02.2023, 15.02.2023 si 22.02.2023 la ora 13,00. Informații suplimentare se pot obține la telefon 0255/212940 sau la sediul lichidatorului judiciar”.

Blocuri locuinte – Anina SC Recons SA

“ Subscrisa  S.C. RECONS S.A. – în faliment, prin lichidator judiciar LICEV GRUP S.P.R.L., va facem cunoscut faptul că în data de 14.12.2022, ora 14,00 va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Reșița, str. Horea, bl. A2, parter, jud. Caraş-Severin, licitația publică cu strigare privind vânzarea următoarelor bunuri  imobile:

  • Bloc locuinte C11, str. Pinilor, Cartier Nou- Marghitas, Anina – 1.135 mp – 18.360 euro, reprezentând 30 % din prețul stabilit prin raportul de evaluare procedural. Prețul caietului de sarcini este 200 lei plus TVA.
  • Bloc locuințe C7, str. Pinilor, Cartier Nou- Marghitas,  Anina – 1.135 mp – 18.360 euro, reprezentând 30% din prețul stabilit prin raportul de evaluare procedural. Prețul caietului de sarcini este 200 lei plus TVA

Caietele de sarcini se pot achiziționa de la sediul lichidatorului judiciar, până înainte cu o zi de data licitaţiei conform procedurilor legale. În cazul în care imobilele nu vor fi valorificate la data de 14.12.2022 următoarele licitații vor avea loc în 10.01.2023, 31.01.2023, 14.02.2023, 28.02.2023, 14.03.2023, 28.03.2023 ora 14,00.

Vizitarea imobilelor scoase la vânzare se poate efectua cu o programare prealabilă. Informații suplimentare se pot obține la telefon 0255/212940 sau la sediul lichidatorului judiciar. ”

Anunţ selecţie preluare arhivă debitor I&G DEI RUSTIC SRL

Subscrisa LICEV GRUP S.P.R.L., cu sediul în loc. Reșița, str. Horea, nr. 2A, parter, jud. Caraș-Severin, prin reprezentant legal, practician în insolvență Onete Bogdan, e-mail  licevgrup@gmail.com, tel./fax: 0255212940, în calitate de lichidator judiciar al SC I&G DEI RUSTIC SRL – în procedura simplificata, cu sediul Loc. Carbunari, nr. 206, Jud. Caras-Severin, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J11/266/2017, CUI 37458385, organizează selecţie de oferte pentru achiziţionarea serviciilor de prelucrare (verificare, selecționare, inventariere) şi depozitare pentru fondul arhivistic al societăţii SC I&G DEI RUSTICSRL – în faliment, pentru un volum de aproximativ 1 ml.

Menționăm că aceasta operatiune poate fi efectuată numai de persoane juridice care au calitatea de prestator de servicii arhivistice, la ofertă urmând a fi atașate autorizațiile de funcționare valabile pentru păstrare și conservare, prelucrare arhivistică, utilizare a documentelor deținute, legătorie. Solicităm ca oferta de preț să se incadreze în standardele de cost prevăzute în Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență.

Plata serviciilor se va efectua din fondul de lichidare, in conditiile prevazute de art. 118, alin. 2, pct.f din Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa.

Persoanele interesate pot depune oferta personal, prin poșta sau email licevgrup@gmail.com, la sediul lichidatorului LICEV GRUP S.P.R.L. din loc. Reșița, str. Horea, nr. 2A, parter, jud. Caraș-Severin, până la data de 13.12.2022.

Lichidator judiciar,

LICEV GRUP S.P.R.L.

Prin reprezentant legal Onete Bogdan

Anunţ selecţie preluare arhivă debitor Crăiasa Stana SRL

Subscrisa LICEV GRUP S.P.R.L., cu sediul în loc. Reșița, str. Horea, nr. 2A, parter, jud. Caraș-Severin, prin reprezentant legal, practician în insolvență Onete Bogdan, e-mail  licevgrup@gmail.com, tel./fax: 0255212940, în calitate de lichidator judiciar al S.C. Crăiasa Stana S.R.L.– în procedura simplificată, cu sediul în localit. Globu Craiovei, comuna Iablanița, nr. 237, jud. Caraş-Severin, Număr de ordine în Registrul Comerţului  J11/235/2012, CUI 30184622, organizează selecţie de oferte pentru achiziţionarea serviciilor de prelucrare (verificare, selecționare, inventariere) şi depozitare pentru fondul arhivistic al societăţii SC Crăiasa Stana SRL – în faliment, pentru un volum de aproximativ 1 ml.

Menționăm că aceasta operatiune poate fi efectuată numai de persoane juridice care au calitatea de prestator de servicii arhivistice, la ofertă urmând a fi atașate autorizațiile de funcționare valabile pentru păstrare și conservare, prelucrare arhivistică, utilizare a documentelor deținute, legătorie. Solicităm ca oferta de preț să se incadreze în standardele de cost prevăzute în Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență.

Plata serviciilor se va efectua din fondul de lichidare, in conditiile prevazute de art. 118, alin. 2, pct.f din Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa.

Persoanele interesate pot depune oferta personal, prin poșta sau email licevgrup@gmail.com, la sediul lichidatorului LICEV GRUP S.P.R.L. din loc. Reșița, str. Horea, nr. 2A, parter, jud. Caraș-Severin, până la data de 29.11.2022.

Lichidator judiciar,

LICEV GRUP S.P.R.L.

Prin reprezentant legal Onete Bogdan

Anunţ selecţie preluare arhivă debitor Pensiunea Lorabela SRL

Subscrisa LICEV GRUP S.P.R.L., cu sediul în loc. Reșița, str. Horea, nr. 2A, parter, jud. Caraș-Severin, prin reprezentant legal, practician în insolvență Onete Bogdan, e-mail  licevgrup@gmail.com, tel./fax: 0255212940, în calitate de lichidator judiciar al SC PENSIUNEA LORABELLA SRL – în procedura simplificata, cu sediul în Baile Herculane, str. Zavoiului, nr. 1A, Jud. Caras-Severin, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J11/58/2017, CUI 37037602, organizează selecţie de oferte pentru achiziţionarea serviciilor de prelucrare (verificare, selecționare, inventariere) şi depozitare pentru fondul arhivistic al societăţii SC PENSIUNEA LORABELLA SRL – în faliment, pentru un volum de aproximativ 1 ml.

Menționăm că aceasta operatiune poate fi efectuată numai de persoane juridice care au calitatea de prestator de servicii arhivistice, la ofertă urmând a fi atașate autorizațiile de funcționare valabile pentru păstrare și conservare, prelucrare arhivistică, utilizare a documentelor deținute, legătorie. Solicităm ca oferta de preț să se incadreze în standardele de cost prevăzute în Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență.

Plata serviciilor se va efectua din fondul de lichidare, in conditiile prevazute de art. 118, alin. 2, pct.f din Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa.

Persoanele interesate pot depune oferta personal, prin poșta sau email licevgrup@gmail.com, la sediul lichidatorului LICEV GRUP S.P.R.L. din loc. Reșița, str. Horea, nr. 2A, parter, jud. Caraș-Severin, până la data de 29.11.2022.

Anunţ selecţie preluare arhivă debitor Savaniu Rebeka Rania SRL

ANUNȚ

Subscrisa LICEV GRUP S.P.R.L., cu sediul în loc. Reșița, str. Horea, nr. 2A, parter, jud. Caraș-Severin, prin reprezentant legal, practician în insolvență Onete Bogdan, e-mail  licevgrup@gmail.com, tel./fax: 0255212940, în calitate de lichidator judiciar al SC SAVANIU REBEKA RANIA SRL – în procedura simplificata, cu sediul în Resita, Bd. Republicii, bl. 26, sc. B, et. 3, ap. 12, Jud. Caras-Severin, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J11/222/2018, CUI 39190415, organizează selecţie de oferte pentru achiziţionarea serviciilor de prelucrare (verificare, selecționare, inventariere) şi depozitare pentru fondul arhivistic al societăţii SC SAVANIU REBEKA RANIA SRL – în faliment, pentru un volum de aproximativ 1 ml.

Menționăm că aceasta operatiune poate fi efectuată numai de persoane juridice care au calitatea de prestator de servicii arhivistice, la ofertă urmând a fi atașate autorizațiile de funcționare valabile pentru păstrare și conservare, prelucrare arhivistică, utilizare a documentelor deținute, legătorie. Solicităm ca oferta de preț să se incadreze în standardele de cost prevăzute în Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență.

Plata serviciilor se va efectua din fondul de lichidare, in conditiile prevazute de art. 118, alin. 2, pct.f din Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa.

Persoanele interesate pot depune oferta personal, prin poșta sau email licevgrup@gmail.com, la sediul lichidatorului LICEV GRUP S.P.R.L. din loc. Reșița, str. Horea, nr. 2A, parter, jud. Caraș-Severin, până la data de 29.11.2022.

Lichidator judiciar,

LICEV GRUP S.P.R.L.

Prin reprezentant legal Onete Bogdan

Anunţ selecţie preluare arhivă debitor ZEIS RO SRL

ANUNȚ

Subscrisa LICEV GRUP S.P.R.L., cu sediul în loc. Reșița, str. Horea, nr. 2A, parter, jud. Caraș-Severin, prin reprezentant legal, practician în insolvență Onete Bogdan, e-mail  licevgrup@gmail.com, tel./fax: 0255212940, în calitate de lichidator judiciar al SC ZEIS RO SRL– în procedură generală, cu sediul în Sânnicolau Mare, str. Cloșca, nr. 34, jud. Timiș, Număr de ordine în Registrul Comerţului  J35/1074/2007, CUI 21366560, organizează selecţie de oferte pentru achiziţionarea serviciilor de prelucrare (verificare,selecționare, inventariere) şi depozitare pentru fondul arhivistic al societăţii SC ZEIS RO SRL – în faliment,pentru un volum de aproximativ 48 ml.

Menționăm că aceasta operatiune poate fi efectuată numai de persoane juridice care au calitatea de prestator de servicii arhivistice, la ofertă urmând a fi atașate autorizațiile de funcționare valabile pentru păstrare și conservare, prelucrare arhivistică, utilizare a documentelor deținute, legătorie. Solicităm ca oferta de preț să se Încadreze în standardele de cost prevăzute în Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență.

Fondul arhivistic se află depozitat în loc. Sannicolau Mare, jud. Timiș, iar plata serviciilor se va efectua din averea debitoarei.

Persoanele interesate pot depune oferta personal, prin poșta sau email licevgrup@gmail.com, la sediul lichidatorului LICEV GRUP S.P.R.L. din loc. Reșița, str. Horea, nr. 2A, parter, jud. Caraș-Severin, până la data de 21.11.2022.

Lichidator judiciar,

LICEV GRUP S.P.R.L.

Prin reprezentant legal Onete Bogdan