Toate articolele scrise de bogdan

LICITATII PUBLICE – CASĂ ȘI TEREN ÎN ORAVIȚA – debitor DMR AUTOWEST SRL

 “Subscrisa DMR AUTO WEST S.R.L.– în procedura generală a falimentului, cu sediul în Reşiţa, str. Pictor N. Grigorescu, nr. 25, jud. Caraş-Severin, Număr de ordine în Registrul Comerţului  J11/139/2006, CUI 18392730, prin lichidator judiciar LICEV GRUP SPRL vă face cunoscut faptul ca in data de 10.10.2023 ora 12,00 va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Reşiţa, str. Horea bl.A2, parter, licitaţia publică cu strigare privind vânzarea următorului bun imobil :  

–   Casă şi teren în suprafaţă de 799  mp în Oraviţa, str Gojdu nr. 1, jud Caraş-Severin (CF nr. 33524 Oraviţa, nr.cad/nr top. 33524) la preţul de  38.380 euro +TVA, reprezentând 95 % din Raportul de evaluare;

In cazul in care bunul imobil scos la licitaţie nu se vinde la data stabilită, urmatoarea licitatie va avea loc în data   24.10.2023, 08.11.2023, 22.11.2023, 05.12.2023, 19.12.2023, 10.01.2024, 23.01.2024 ora 12,00. Caietul de sarcini se poate achiziţiona de la sediul  lichidatorului judiciar la preţul de 500 lei+ TVA . Inscrierea la licitaţie si achizitionarea caietului de sarcini se poate face in fiecare zi de luni pana vineri cu exceptia zilei in care are loc licitaţia.  Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de pornire al licitaţiei.

Prezenta constituie somatie pentru toti cei care pretind vreun drept aspra bunurilor scose la licitatie, sunt obligati sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vanzare.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0255/212940, e-mail licevgrup@gmail.com sau la sediul lichidatorului judiciar. ”

Licitatii publice – Constructii situate in Caransebeș – Calea Severinului nr.7 – Vadris Trading SRL

 „ Subscrisa S.C.Vadris Trading S.R.L. – în faliment, cu sediul in Drobeta Turnu Severin, str.Constantin Brancoveanu, nr 195, jud. Mehedinti, Nr. Reg. Com. J25/278/2010 CUI RO8681153 face cunoscut faptul că în data de 10.09.2023, ora 11,00 va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Reșița, str. Horea bl.A2, parter, jud. Caraș-Severin, licitația publică cu strigare privind vânzarea în bloc următoarelor construcţii : C1-C5 situate  în localitatea Caransebeș, Calea Severinului, nr. 7, jud. Caraș-Severin. Prețul de pornire al  licitației este de 550.500 euro + TVA. Menționăm că terenul de sub clădiri, aparține unei persoane fizice.

Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul  lichidatorului judiciar (800 lei + TVA). Data limită de cumpărare a Caietului de sarcini și înscrierea la licitație este cu o zi înainte de data licitației. Garanția de participare la licitație este de 10% din prețul de pornire al licitației.

În cazul în care bunurile nu vor fi valorificate la data stabilită, următoarele licitații vor avea loc în  24.10.2023, 08.11.2023, 22.11.2023, 05.12.2023, 19.12.2023, 10.01.2024, 23.01.2024  la aceeaşi oră.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0255/212940, e-mail: licevgrup@gmail.com sau la sediul lichidatorului judiciar.”

Selecţie evaluator bunuri mobile

 S.C. TICĂ-BĂLTEAN S.R.L.

Prin  LICEV GRUP S.P.R.L                                                  Dosar nr.648/115/2023

Resita, str. Horea, bl. A2, parter                                                         Judecator sindic

Nr.inregistrare U.N.P.I.R RFO II 0227/2006                                     Roiescu Claudia

Tel/Fax 0255/212940

e-mail licevgrup@gmail.com

NR. 1042/20.09.2023

Societate in faliment,  in bankruptcy, en faillite

Subscrisa LICEV GRUP S.P.R.L., cu sediul in Resita, str. Horea, bl. 2A, parter, jud. Caras-Severin, Nr. inregistrare U.N.P.I.R. RFO II 0227/2006, lichidator judiciar numit in Dosarul nr.  648/115/2023, aflat pe rolul Tribunalului Caraş-Severin, în cauza privind debitoarea SC Tica-Baltean SRL – în procedura simplificata, cu sediul in Dognecea, bl. B, sc. 1, et. 1, ap. 6,Jud. Caraș-Severin, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J11/608/2012, CUI 31010616,  formulăm

CERERE DE OFERTA DE PREŢ PENTRU SERVICII EVALUARE A ACTIVELOR DIN PATRIMONIUL DEBITORULUI.

Bunurile din patrimoniul debitorului supuse evaluării in vederea valorificării in procedura insolvenţei reglementata de Legea nr. 85/2014  sunt

Nr. crt.Denumire bunuri inventariateCantitate
1Autoturism PEUGOT PARTNER CS02SAT (2004)1
2.Autoturism  LAND ROVER FREELANDER CS01SAT (2001)            1

Termenul până la care se pot depune ofertele de preţ este 10.10.2023 ora 16,00 la sediul lichidatorului judiciar Licev Grup SPRL, prin e-mail sau fax.

Vă multumim

S.C. TICĂ-BĂLTEAN S.R.L

Prin lichidator judiciar

LICEV GRUP S.P.R.L.                                                                                                                

  ec. ONETE  BOGDAN

Licitatii publice Recons SA – Blocuri Anina

“ Subscrisa  S.C. RECONS S.A. – în faliment, prin lichidator judiciar LICEV GRUP S.P.R.L., va facem cunoscut faptul că în data de  10.10.2023, ora 14,00 va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Reșița, str. Horea, bl. A2, parter, jud. Caraş-Severin, licitația publică cu strigare privind vânzarea următoarelor bunuri  imobile:

  • Bloc locuinte C11, str. Pinilor, Cartier Nou- Marghitas, Anina – 1.135 mp – 12.240 euro, reprezentând 20 % din prețul stabilit prin raportul de evaluare procedural. Prețul caietului de sarcini este 200 lei +TVA.
  • Bloc locuințe C7, str. Pinilor, Cartier Nou- Marghitas,  Anina – 1.135 mp – 12.240 euro, reprezentând 20% din prețul stabilit prin raportul de evaluare procedural. Prețul caietului de sarcini este 200 lei +TVA

Caietele de sarcini se pot achiziționa de la sediul lichidatorului judiciar, până înainte cu o zi de data licitaţiei conform procedurilor legale. În cazul în care imobilele nu vor fi valorificate următoarele licitații vor avea loc în 24.10.2023, 08.11.2023, 22.11.2023, 05.12.2023, 19.12.2023, 10.01.2024, 23.01.2024  ora 14,00.

Vizitarea imobilelor scoase la vânzare se poate efectua cu o programare prealabilă. Informații suplimentare se pot obține la telefon 0255/212940, e-mail licevgrup@gmail.com sau la sediul lichidatorului judiciar. ”

Casa şi teren în Sannicolau Mare, jud Timiş

     “Subscrisa    Zeis RO S.R.L.– în procedura generală a falimentului, cu sediul în Sânnicolau Mare, str. Cloșca, nr. 34, jud. Timiș, Număr de ordine în Registrul Comerţului  J35/1074/2007, CUI 21366560, prin lichidator judiciar LICEV GRUP SPRL vă face cunoscut faptul ca in data de 01.08.2023 ora 13,00 va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Reşiţa, str. Horea, bl.A2, parter, licitaţia publică cu strigare privind vânzarea următoarelor bunuri   :  

Casă P+M şi teren (375 mp) in Sânicolau Mare, str. Cloşca, nr. 34, jud.Timiş întabulată în CF nr. 402017 Sânicolau Mare nr. cad 40217 la preţul de 694.170 lei +TVA, reprezentând 90% din Raportul de evaluare;

  • Compresor la preţul de 1.350 lei + TVA reprezentând 90% din preţul de evaluare
  • Masina Trimbasolette Gelmini la preţul de 675 lei+TVA, reprezentând 90% din preţul de evaluare.

In cazul in care bunurile scoase la licitaţie nu se vând la data stabilită, urmatoarelele licitaţii vor fi organizate astfel: 16.08.2023, 30.08.2023, 13.09.2023, 27.09.2023, 11.10.2023, 25.10.2023, 08.11.2023 ora 13,00 la sediul lichidatorului judiciar, la acelasi pret. Caietul de sarcini pt bunul imobil se poate achiziţiona de la sediul  lichidatorului judiciar la preţul de 500 lei+ TVA, iar pentru bunurile mobile la preţul de 100 lei+TVA pentru fiecare bun mobil . Inscrierea la licitaţie si achizitionarea caietului de sarcini se poate face in fiecare zi de luni pana vineri cu exceptia zilei in care are loc licitaţia.  Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de pornire al licitaţiei.

Prezenta constituie somatie pentru toti cei care pretind vreun drept aspra bunurilor scose la licitatie, sunt obligati sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vanzare.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0255/212940, e-mail licevgrup@gmail.com sau la sediul lichidatorului judiciar. ”

Teren intravilan – 6310 mp Caransebeş – Debitor Silva International SA

ANUNŢ

“ Subscrisa  S.C. Silva Internațional S.A . – în faliment, cu sediul in loc. Caransebeș, str. Șesu Roșu, nr. 1, jud. Caras-Severin, prin lichidator judiciar LICEV GRUP S.P.R.L. numit de Tribunalul Caraș-Severin în Dosar nr. 2263/115/2010, va facem cunoscut faptul că în data de 18.07.2023, ora 13,00 va avea loc la sediul lichidatorului judiciar  din Reșița, str. Horea, bl. A2, parter, jud. Caras-Severin, licitația publică cu strigare privind vânzarea următorului bun :

1.Teren intravilan în suprafaţă de 6.310 mp, situat în Caransebeş, Calea Vârşeţului, jud. Caraş-Severin, intabulat în CF nr. 33512 Caransebeş, nr. top. 4689/2/1/1/3/3 pornind de la preţul de 53.004 euro, reprezentând 60 % din valoarea de evaluare.

In cazul in care bunul scos la licitaţie nu se vinde la data stabilită,  următoarea licitaţie va avea loc în data de 08.08.2023, la aceeaşi oră, la sediul lichidatorului judiciar, la acelasi pret. Caietul de sarcini se poate achiziţiona de la sediul  lichidatorului judiciar la pretul de 1.000 lei+TVA. Inscrierea la licitaţie si achizitionarea caietului de sarcini se poate face in fiecare zi de luni pana vineri cu exceptia zilei in care are loc licitaţia. 

Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din pretul de pornire al licitatiei. Prezenta constituie somatie pentru toti cei care pretind vreun drept aspra bunurilor scose la licitatie, sunt obligati sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru licitaţie. 

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0255/212940, e-mail licevgrup@gmail.com sau la sediul lichidatorului judiciar. ”

Teren şi clădiri – Caransebeş- debitor Silva International SA

Subscrisa  S.C. Silva Internațional S.A . – în faliment, cu sediul in loc. Caransebeș, str. Șesu Roșu, nr. 1, jud. Caras-Severin, prin lichidator judiciar LICEV GRUP S.P.R.L. numit de Tribunalul Caraș-Severin în Dosar nr. 2263/115/2010, va facem cunoscut faptul că în data de 18.07.2023, ora 12,00 va avea loc la sediul lichidatorului judiciar  din Reșița, str. Horea, bl. A2, parter, jud. Caras-Severin, licitația publică cu strigare privind vânzarea următorului bun :

Proprietate Imobiliară : Teren şi clădire poartă situată în Caransebeş, Calea Vârşeţului, jud. Caraş-Severin, intabulat în CF nr. 33511 Caransebeş,  CF nr. 33513 Caransebeş şi CF nr. 33514 Caransebeş  pornind de la preţul de 13.374  euro, reprezentând 60 % din valoarea de evaluare.

In cazul in care bunul scos la licitaţie nu se vinde la data stabilită,  următoarea licitaţie va avea loc în data de 08.08.2023, la aceeaşi oră, la sediul lichidatorului judiciar, la acelasi pret. Caietele de sarcini se pot achiziţiona de la sediul  lichidatorului judiciar la pretul de 500 lei+TVA/imobil. Inscrierea la licitaţie si achizitionarea caietului de sarcini se poate face in fiecare zi de luni pana vineri cu exceptia zilei in care are loc licitaţia. 

Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din pretul de pornire al licitatiei. Prezenta constituie somatie pentru toti cei care pretind vreun drept aspra bunurilor scose la licitatie, sunt obligati sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru licitaţie. Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0255/212940, e-mail licevgrup@gmail.com sau la sediul lichidatorului judiciar. ”

Teren Arabil – 2.878 mp, Caransebeş, Calea Vârşeţului, jud. Caraş-Severin- debitor Silva International SA

Subscrisa  S.C. Silva Internațional S.A . – în faliment, cu sediul in loc. Caransebeș, str. Șesu Roșu, nr. 1, jud. Caras-Severin, prin lichidator judiciar LICEV GRUP S.P.R.L. numit de Tribunalul Caraș-Severin în Dosar nr. 2263/115/2010, va facem cunoscut faptul că în data de 18.07.2023, ora 12,00 va avea loc la sediul lichidatorului judiciar  din Reșița, str. Horea, bl. A2, parter, jud. Caras-Severin, licitația publică cu strigare privind vânzarea următorului bun :

1.Teren Arabil în suprafaţă de 2.878 mp, situat în Caransebeş, Calea Vârşeţului, jud. Caraş-Severin, intabulat în CF nr. 32447 Caransebeş, nr. top. 4689/1/2/2  pornind de la preţul de 8.634 euro, reprezentând 60 % din valoarea de evaluare.

In cazul in care bunul scos la licitaţie nu se vinde la data stabilită,  următoarea licitaţie va avea loc în data de 08.08.2023, la aceeaşi oră, la sediul lichidatorului judiciar, la acelasi pret. Caietele de sarcini se pot achiziţiona de la sediul  lichidatorului judiciar la pretul de 500 lei+TVA/imobil. Inscrierea la licitaţie si achizitionarea caietului de sarcini se poate face in fiecare zi de luni pana vineri cu exceptia zilei in care are loc licitaţia. 

Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din pretul de pornire al licitatiei. Prezenta constituie somatie pentru toti cei care pretind vreun drept aspra bunurilor scose la licitatie, sunt obligati sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru licitaţie. Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0255/212940, e-mail licevgrup@gmail.com sau la sediul lichidatorului judiciar. ”

Proprietate industrială – Teren şi clădiri industriale – Caransebeş – debitor Silva International SA

ANUNT

“ Subscrisa  S.C. Silva Internațional S.A . – în faliment, cu sediul in loc. Caransebeș, str. Șesu Roșu, nr. 1, jud. Caras-Severin, prin lichidator judiciar LICEV GRUP S.P.R.L. numit de Tribunalul Caraș-Severin în Dosar nr. 2263/115/2010, va facem cunoscut faptul că în data de 18.07.2023, ora 11,00 va avea loc la sediul lichidatorului judiciar  din Reșița, str. Horea, bl. A2, parter, jud. Caras-Severin, licitația publică cu strigare privind vânzarea următorului bun :

  1. Incinta industrială Teren şi clădiri industriale, situate în Caransebeş, Calea Vârşeţului, jud. Caraş-Severin, intabulate în CF nr. 31042 Caransebeş, CF31042-C1-U2 Caransebeş, 31042-C1-U3 Caransebeş şi 31042 C1-U1 Caransebeş, CF nr. 32468 Caransebeş, CF nr. 33508 Caransebeş, şi CF nr. 32198 Caransebeş pornind de la preţul de 241.416 euro, reprezentând 60 % din valoarea de evaluare.

In cazul in care bunul scos la licitaţie nu se vinde la data stabilită,  următoarea licitaţie va avea loc în data de 08.08.2023, la aceeaşi oră, la sediul lichidatorului judiciar, la acelasi pret. Caietul de sarcini se poate achiziţiona de la sediul  lichidatorului judiciar la pretul de 2.000 lei+TVA. Inscrierea la licitaţie si achizitionarea caietului de sarcini se poate face in fiecare zi de luni pana vineri cu exceptia zilei in care are loc licitaţia. 

Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din pretul de pornire al licitatiei. Prezenta constituie somatie pentru toti cei care pretind vreun drept aspra bunurilor scose la licitatie, sunt obligati sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru licitaţie. 

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0255/212940, e-mail licevgrup@gmail.com sau la sediul lichidatorului judiciar. ”

Teren intravilan în Bocşa, jud Caraş-Severin, debitor JEANS EST SRL

“Subscrisa S.C. JEANS EST S.R.L. – in procedura generala a falimentului, cu sediul  în Bocsa, str. Binisului, km. 3 jud. Caraş-Severin, Număr de ordine în registrul comerţului  J11/288/1999, CUI RO 12192473, prin lichidator judiciar LICEV GRUP SPRL vă face cunoscut faptul ca in data de     20.06.2023 ora 12,00 va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Resita, str. Horea bl.A2, parter, licitatia publica cu strigare privind vânzarea imobilului:  

–   Teren intravilan în suprafaţă de 5.800 mp – Arabil în Ibrilonţ, situat în Bocşa, jud. Caraş-Severin înscris în CF nr. 31015 Bocşa nr. cad 31015 la preţul de 23.166 euro +TVA reprezentând 95 % din preţul de evaluare,

In cazul in care bunul scos la licitaţie nu se vinde la data stabilită, urmatoarele licitaţii vor avea loc în data de 05.07.2023, 19.07.2023, 09.08.2023, 23.08.2023, 06.09.2023 şi 20.09.2023  ora 12,00 la sediul lichidatorului judiciar, la acelasi pret. Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul  lichidatorului judiciar la preţul de 1.000 lei + TVA. Inscrierea la licitaţie si achizitionarea caietului de sarcini se poate face in fiecare zi de luni pana vineri între orele 09-16 cu exceptia zilei in care are loc licitaţia. Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din pretul de pornire al licitatiei.

Prezenta constituie somatie pentru toti cei care pretind vreun drept aspra bunurilor scose la licitatie, sunt obligati sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vanzare.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0255/212940 sau la sediul lichidatorului judiciar. ”