Apartament 3 camere Resita – vandut

Subscrisa S.C. Daria&Catalin S.R.L. – in faliment, cu sediul in Bocşa, str. Tudor Vladimirescu, nr. 4, jud. Caraş-Severin, Număr de ordine în registrul comerţului  J11/978/2005, CUI 18101091  vă face cunoscut faptul ca in data de  28.03.2018, ora 13,00 va avea loc la sediul lichidatorului judiciar LICEV GUP SPRL din Reşiţa, str. Horea bl.A2, parter, licitaţia publică cu strigare privind vânzarea bunului imobil :

  • Apartament 3 camere situat in Reşiţa, P-ţa 1 Decembrie 1918, bl28, et.7, ap.25, cod 320067, la preţul de 145.600 lei + TVA reprezentând 80 % din preţul de evaluare.

In cazul in care bunul imobil nu se valorifică la data stabilită urmatoatrele licitatii vor avea loc in data de : 12.04.2018, 26.04.2018, 10.05.2018,ora 13,00 la sediul lichidatorului judiciar, la acelasi preţ.

Caietele de sarcini se pot achiziţiona de la sediul  lichidatorului judiciar la valoarea de 500 lei +TVA lei . Inscrierea la licitaţie si achizitionarea caietului de sarcini se poate face in fiecare zi de luni pana vineri cu exceptia zilei in care are loc licitaţia.

Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din pretul de pornire al licitatiei.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0255/212940 sau la sediul lichidatorului judiciar. ”