Anunt supraofertare Reşiţa, str. Bîrzăviţei,nr.1, VANDUT

Subscrisa LICEV GRUP SPRL  cu sediul in Resita, str. Horea, bl. 2A, parter, jud. Caras-Severin în calitate de lichidator judiciar al debitorului  S.C. Daria&Catalin  S.R.L. – in faliment, cu sediul in Bocşa, str. Tudor Vladimirescu, nr. 4, jud. Caraş-Severin,  în dosarul  1870/115/2014, aflat pe rolul Tribunalului Caraş-Severin,în temeiul art. 118 alin 4 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei vă face cunoscut faptul ca :

La data de 02.10.2018 a fost întocmit procesul-verbal de negociere directă pentru vânzarea Spaţiu comercial şi teren situat in Reşiţa, str. Bîrzăviţei,nr.1, jud. Caraş-Severin la preţul de 52.000 euro .

Până în data de  07.11.2018 ora 12,00  se pot depune la sediul lichidatorului judiciar oferte de supraofertare pentru cumpărarea imobilului Spaţiu comercial şi teren din patrimoniul debitoarei.

Supraofertarea va fi declarată valabilă în cazul în care preţul de cumpărare oferit va fi cu cel puţin 10 % mai mare decât preţul convenit cu ofertantul final, iar celelalte elemente ale tranzacţiei vor fi cel puţin egale cu oferta acceptată prin procesul-verbal de negociere directă.

Cei interesaţi trebuie să depună o garanţie de participare în procent de 10 % din preţul de cumpărare oferit şi celelalte documente prevăzute în caietul de sarcini .

Bunul imobil se vinde liber de sarcini.

Caietul de sarcini se poate achiziţiona de la sediul  lichidatorului judiciar la valoarea de 500 lei + TVA.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0255/212940 sau la sediul lichidatorului judiciar. ”