Anunţ selecţie preluare arhivă debitor ZEIS RO SRL

ANUNȚ

Subscrisa LICEV GRUP S.P.R.L., cu sediul în loc. Reșița, str. Horea, nr. 2A, parter, jud. Caraș-Severin, prin reprezentant legal, practician în insolvență Onete Bogdan, e-mail  licevgrup@gmail.com, tel./fax: 0255212940, în calitate de lichidator judiciar al SC ZEIS RO SRL– în procedură generală, cu sediul în Sânnicolau Mare, str. Cloșca, nr. 34, jud. Timiș, Număr de ordine în Registrul Comerţului  J35/1074/2007, CUI 21366560, organizează selecţie de oferte pentru achiziţionarea serviciilor de prelucrare (verificare,selecționare, inventariere) şi depozitare pentru fondul arhivistic al societăţii SC ZEIS RO SRL – în faliment,pentru un volum de aproximativ 48 ml.

Menționăm că aceasta operatiune poate fi efectuată numai de persoane juridice care au calitatea de prestator de servicii arhivistice, la ofertă urmând a fi atașate autorizațiile de funcționare valabile pentru păstrare și conservare, prelucrare arhivistică, utilizare a documentelor deținute, legătorie. Solicităm ca oferta de preț să se Încadreze în standardele de cost prevăzute în Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență.

Fondul arhivistic se află depozitat în loc. Sannicolau Mare, jud. Timiș, iar plata serviciilor se va efectua din averea debitoarei.

Persoanele interesate pot depune oferta personal, prin poșta sau email licevgrup@gmail.com, la sediul lichidatorului LICEV GRUP S.P.R.L. din loc. Reșița, str. Horea, nr. 2A, parter, jud. Caraș-Severin, până la data de 21.11.2022.

Lichidator judiciar,

LICEV GRUP S.P.R.L.

Prin reprezentant legal Onete Bogdan