Anunţ selecţie evaluator pt. bunuri Met Pet SRL

 SC METPET S.R.L.

  Prin LICEV GRUP S.P.R.L.                            

Resita, str. Horea, bl. A2, parter                                                      

Nr.inregistrare U.N.P.I.R RFO II 0227/2006                                    

Tel/Fax: 0255/212940

NR.   1471/06.10.2020  

Societate in faliment,  in bankruptcy, en faillite

Subscrisa LICEV GRUP S.P.R.L., cu sediul in Resita, str. Horea, bl. 2A, parter, jud. Caras-Severin, Nr. inregistrare U.N.P.I.R. RFO II 0227/2006, lichidator judiciar numit in Dosarul nr.  3652/115/2016, aflat pe rolul Tribunalului Caras-Severin in cauza privind debitoarea S.C. METPET S.R.L.– in procedura simplificata, cu sediul in Baile Herculane, str. Trandafirilor, nr. 13, bl. 40, sc.B, et. 2, ap. 9, jud. Caras-Severin, Număr de ordine în registrul comerţului J11/929/2004, CUI 16972315,  formulăm ,

CERERE DE OFERTA DE PREŢ PENTRU SERVICII EVALUARE A ACTIVELOR DIN PATRIMONIUL DEBITORULUI.

Bunurile din patrimoniul debitorului supuse evaluării in vederea valorificării in procedura insolvenţei reglementata de Legea nr. 85/2014 sunt :

  1. Teren intravilan fâneaţa în suprafaţă de 6.474 mp, cota de 8/24 părţi din CF nr. 32306 Băile Herculane ( CF vechi nr. 1235 Pecinişca) proprietar tabular SC METPET SRL.

Invităm evaluatorii autorizaţi ANEVAR să depună ofertă pentru întocmirea raportului de evaluare în conformitate cu Standardele Internaționale de Evaluare pentru activele mobile din patrimoniul societății debitoare Met Pet S.R.L.

Oferta poate fi transmisă la sediul lichidatorului judiciar Licev Grup  S.P.R.L. din mun. Reşiţa, str. Horia, bl A2,parter, jud. Caraş-Severin până la data de 30.10.2020, ora 13.00.

Solicităm ca oferta de preţ să conţină următoarele elemente obligatorii: preţ, termen de execuţie, modalităţi de plată, cu mențiunea ca plata serviciilor prestate se va putea efectua după valorificarea bunurilor ce trebuiesc evaluate.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0255/212940, e-mail : licevgrup@gmail.com sau la sediul lichidatorului judiciar”