Anunţ selecţie de oferte pentru achiziţionarea serviciilor de prelucrare (verificare, selecționare, inventariere) şi depozitare pentru fondul arhivistic al societăţii  LA LYSS LEMN SRL

ANUNȚ

Subscrisa LICEV GRUP S.P.R.L., cu sediul în loc. Reșița, str. Horea, nr. 2A, parter, jud. Caraș-Severin, prin reprezentant legal, practician în insolvență Onete Bogdan, e-mail  licevgrup@gmail.com, tel./fax: 0255212940, în calitate de lichidator judiciar al SC LA LYSS LEMNSRL – în procedura simplificata, cu sediul în loc. Globu Craiovei, com. Iablanita, nr. 175, jud. Caraş-Severin, Număr de ordine în Registrul ComerţuluiJ11/328/2017, CUI 37548143, organizează selecţie de oferte pentru achiziţionarea serviciilor de prelucrare (verificare, selecționare, inventariere) şi depozitare pentru fondul arhivistical societăţii SC  LA LYSS LEMN SRL – în faliment, pentru un volum de aproximativ 1 ml.

Menționăm că aceasta operatiune poate fi efectuată numai de persoane juridice care au calitatea de prestator de servicii arhivistice, la ofertă urmând a fi atașate autorizațiile de funcționare valabile pentru păstrare și conservare, prelucrare arhivistică, utilizare a documentelor deținute, legătorie. Solicităm ca oferta de preț să se incadreze în standardele de cost prevăzute în Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență.

Plata serviciilor se va efectua din fondul de lichidare, in conditiileprevazute de art. 118, alin. 2, pct.f din Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa.

Persoanele interesate pot depune oferta personal, prin poșta sau email licevgrup@gmail.com, la sediul lichidatorului LICEV GRUP S.P.R.L. din loc. Reșița, str. Horea, nr. 2A, parter, jud. Caraș-Severin, până la data de 15.11.2023.

Lichidator judiciar,

LICEV GRUP S.P.R.L.

Prin reprezentant legal Onete Bogdan