Adăpost animale şi teren (5.755 mp) în Agadici – debitor Chicioroagă Mihăiţă I.I.

CHICIOROAGĂ MIHĂIŢĂ ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ – în faliment, cu sediul în localitatea Oraviţa, jud. Caraş-Severin, Număr de ordine în Registrul Comerţului  F11/775/2012, CUI 3065199, vă face cunoscut faptul ca in data de  23.03.2021, ora 13,00 va avea loc la sediul lichidatorului judiciar Licev Grup SPRL din Reşiţa, str. Horea bl.A2, parter, licitaţie publica cu strigare privind vânzarea următoarelor bunuri  aparţinând debitoarei :

  1.  Adăpost animale şi teren in suprafaţa de 5.755 mp situat in Agadici, jud. Caraş-Severin, CF 33.386 Oraviţa nr. cad. 33.386  la preţul de 12.297 euro + TVA, reprezentând 70 % din preţul de evaluare.
  2.  Semănătoare KUHN Premia 4000 la preţul de 5.249 euro + TVA, reprezentând 70 % din preţul de evaluare.

In cazul in care bunurile scoase la licitaţie nu se vând la data stabilită, urmatoarele licitatii vor avea loc astfel: 06.04.2021, 20.04.2021, 11.05.2021 şi 25.05.2021 ora 13,00 la sediul lichidatorului judiciar, la acelasi pret .

Caietele de sarcini se pot achiziţiona de la sediul  lichidatorului judiciar la valoarea de 300 lei+ TVA pentru imobil şi 200 lei+ TVA pentru bunul mobil. Inscrierea la licitaţie se poate face de luni pana vineri  cu exceptia zilei in care are loc licitaţia.

     Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din pretul de pornire al licitatiei.

     Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0255/212940, email: licevgrup@gmail.com sau la sediul lichidatorului judiciar. ”

   LICHIDATOR  JUDICIAR

     LICEV GRUP S.P.R.L.

Ec. ONETE  BOGDAN